“Veel mogelijkheden in verduurzaming bebouwde omgeving”

“De bouwsector zet de afgelopen jaren flinke stappen bij het verduurzamen van de activiteiten en in het licht van de moeilijke economische omstandigheden is dat prijzenswaardig. VolkerWessels heeft het thema serieus opgepakt en blijkens het  duurzaamheidsverslag over 2009 werkt men heel gestructureerd aan relevante thema’s. Ik vind onder andere de PlanetFit aanpak met concrete doelen erg aansprekend. Het komt er nu op aan omde beleidsvoornemens de komende jaren daadwerkelijk te realiseren en nieuwe doelen te blijven stellen.

 

Meer in algemene zin ben ik van mening dat bouwbedrijven hoog moeten inzetten op het verduurzamen van de bebouwde omgeving. In nieuwbouwprojecten worden aansprekende resultaten neergezet, maar dat blijkt in de bebouwde omgeving – waar juist heel veel CO2-winst is te halen – veel lastiger. Dat komt onder andere doordat de financiële belangen voor duurzaamheid niet altijd de juiste prikkels opleveren in een versnipperde structuur van bewoners en vastgoedeigenaren. De bouwsector zou meer het voortouw kunnen nemen en de betrokken partijen moeten laten zien dat de juiste duurzaamheidstechnologie er is en dat deze ook financieel lonend is, zeker op de langere termijn. Grote partijen als VolkerWessels hebben daartoe voldoende kennis en gezag.

 

Verder denk ik dat het goed zou zijn als de bouw meer inzet op de menskant van innovatie. Door zaken als slimme samenwerking, modern leiderschap en medewerkersparticipatie – samen te vatten als sociale innovatie – kan de technische innovatie beter renderen. In dat kader ben ik ervan overtuigd dat een minder masculiene cultuur daaraan zou bijdragen. Vrouwenzijn nu eenmaal vaak meer gericht op het leggen van verbindingen.”

 

Willem Lageweg, Directeur MVO Nederland

Dit artikel is verschenen in het duurzaamheidsverslag van VolkerWessels, april 2011.

Nog geen reacties.

Laat een reactie achter