Aside

SEED Samburu brengt hoop in noorden van Kenia

Onlangs bezocht ik de nomadenstam Samburu die in het droge noorden van Kenia dagelijks een harde strijd voert voor een menswaardig bestaan. Voedsel, gezondheid, scholing, inkomen: niets is zeker in het dagelijkse leven van deze arme en tegelijkertijd kleurrijke mensen.
De Stichting SEED Samburu is een lokale organisatie die met en voor de Samburu tal van initiatieven neemt. SEED Samburu zorgt voor onderwijs, voedselproductie, gezondheidsvoorlichting, mensenrechten, waterputten, transport, zonne-energie, sanitatie, enz.
Steeds staat het empoweren van de lokale bevolking centraal. De organisatie stimuleert en ondersteunt de mensen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het verbeteren van hun leefsituatie. Alleen dan krijgt hun ontwikkeling een duurzaam en dus blijvend karakter.
SEED Samburu is een prachtig voorbeeld van people, planet en profit in de meest pure vorm. Met eigen ogen heb ik gezien hoe effectief en verantwoord zij met de schaarse middelen omgaan. In deze column doe ik verslag van mijn indrukken.

Samburu
De Samburu is een kleine en laaggeletterde nomadenstam in het afgelegen noorden van Kenia. De Samburu leven vooral van hun vee en hebben nauwelijks persoonlijke bezittingen.

De kinderen van de Samburu trekken rond met vee en volgen vaak nauwelijks onderwijs

 

Hun regio wordt sterk geteisterd door de gevolgen van de klimaatverandering. Er valt steeds minder regen en de prijzen voor voedsel stijgen met de dag. Ruim 85% van de Samburu heeft geen onderwijs gehad en kan dus niet lezen of schrijven. In hun leefgebied zijn geen verharde wegen. In de nog altijd sterk aanwezige tradities hebben vrouwen en kinderen nauwelijks rechten. Desondanks spelen zij een cruciale rol in de vooruitgang.

SEED Samburu
SEED Samburu is een stichting die zich met veel verve inzet om de levensomstandigheden van deze kleine maar trotse stam te verbeteren. Men richt zich vooral op de plattelandsbevolking omdat daar – nog minder dan in de stad – nauwelijks voorzieningen zijn. De stichting wordt gerund door een vijftal lokale mensen en de Nederlandse Miriam Winkel die al een aantal jaren in de regio woont.
Lmausan (spreek uit als Mosan) Lepil Lolkile, een goed opgeleide Samburu die zich volledig inzet voor de ontwikkeling van zijn eigen stam, is de centrale persoon in de organisatie. Lmausan (doopnaam John) is in het gebied geboren. Hij heeft een aantal jaren buiten de regio gestudeerd en gewerkt en is bewust naar zijn thuisland teruggekeerd met als doel zijn eigen mensen een betere toekomst te bieden. Hij kent zowel de moderne mogelijkheden van de hedendaagse samenleving als de traditionele en lokale verhoudingen en gebruiken. Lmausan weet daardoor wat wel en wat niet werkt en heeft door zijn moedige en belangeloze inzet inmiddels een groot gezag in de regio.

Lmausan Lepil Lolkile voor de 1e door SEED Samburu gerealiseerde school

 

SEED Samburu is in 2007 door Lmausan en Miriam opgericht. SEED staat voor Samburu Empowerment through Education and Development en is gevestigd in Maralal, de centrumplaats in het centrale district van het Samburugebied.

Scholing en ontwikkeling
In korte tijd zijn er al 11 schoolgebouwen geplaatst, vaak op plaatsen waar tot dan in het geheel geen onderwijs was. Ook startte SEED Samburu onderwijs voor herderskinderen en volwassenen. Inmiddels nemen al meer dan 2000 kinderen en ouders
aan het aangeboden onderwijs deel. Er zijn leraren aangetrokken, ouders en kinderen zijn gestimuleerd naar school te gaan en er zijn slaapzalen gebouwd waar de kinderen kunnen overnachten. Ook voor eten wordt gezorgd. Op de schoolterreinen wordt gekookt. Er is veel aandacht voor sanitatie.

Leraar Ben met ouders en kinderen voor hun nieuwe school in Seketet

 

Via deze en andere scholen is ook de gezondheidsvoorlichting opgestart, o.a. over sexualiteit en HIV Aids. Voor een aantal scholen heeft SEED Samburu zelfs computers kunnen regelen die bij de gezondheidsvoorlichting een belangrijke rol spelen.
Daarnaast is de opwekking van zonne-energie ter hand genomen. Op diverse schoolgebouwen staan inmiddels zonnepanelen, waardoor er nu stroom is en er daardoor ook ‘s avonds aan volwassenen onderwijs kan worden gegeven.

Bijzondere school in Sunoni
Sunoni is een zeer afgelegen en arm gebied in het Samburudistrict. Er wonen een paar honderd mensen. Hier begint ook de echte droogte die het noorden van Kenia nu al geruime tijd teistert. Tot voor kort ging er zelfs geen weg naar toe. Lmausan heeft een speciale band met de mensen in deze bergachtige regio. Hij heeft er zijn persoonlijke levensmissie van gemaakt om ook hier onderwijs en ontwikkeling tot stand te brengen. Om daarmee een begin te maken was het nodig eerst een weg aan te leggen. Door een grote inzet van de lokale bevolking is dat in korte tijd gelukt. Hoewel de weg onverhard en zeer hobbelig is, kan een stevige vrachtwagen het gebied nu in een paar uur bereiken.
Vervolgens zijn de eerste schoolgebouwen gebouwd. Nog niet eerder hadden de mensen hier onderwijs kunnen volgen. Ook zijn een paar leraren aangetrokken die bereid waren zich in dit afgelegen gebied met hun gezin te vestigen. Gabriel werd het hoofd van de school. Zijn levensverhaal is heel bijzonder. Als kind is hij voor een groot deel verbrand. Hij heeft daarbij ook zijn rechterhand verloren. Als gehandicapte uit een zeer arm gezin heeft hij zich toch opgewerkt tot een gerespecteerde leraar. Toen Lmausan hem vroeg om de school in Sunoni te gaan leiden aarzelde hij geen moment. Zijn grootste wens is meer leermiddelen om nog beter les te kunnen geven. Hij wordt inmiddels in het gebied zeer gerespecteerd.

Gabriel, hoofd van de school in Sunoni, boekt met zijn leerlingen goede resultaten


Maïs

Daarnaast stimuleert SEED Samburu de maïsteelt. Vanouds eten de Samburunomaden alleen producten van hun vee: melk, vlees en ook bloed. Om hun voedselbasis te verbreden en tegelijkertijd enig aanvullend inkomen te verwerven wordt de productie van maïs gestimuleerd. SEED Samburu heeft er voor gezorgd dat in het meest afgelegen deel van het gebied, een maïsmolen is geplaatst. Daarmee kan de maïs worden gemalen tot meel voor zowel eigen gebruik als voor de verkoop. Het beheer van de molen is in handen van lokale mensen. Inmiddels zie je het aantal maïsvelden in de regio snel groeien. Waar nodig en waar mogelijk wordt voor irrigatie gezorgd want water blijft hier een groot probleem.

De maïsmolen zorgt voor extra voedsel en inkomen


Water

Intussen is de organisatie ook begonnen met het slaan van de eerste twee waterputten in de regio. In het gebied is geen waterleiding dus men moet iedere dag vaak ver lopen en zwaar sjouwen om water te halen. Water halen is bij de Samburu een taak van de vrouwen en de kinderen. Met de komst van de waterputten gaat de kwaliteit van het water fors omhoog en besparen de vrouwen en de kinderen iedere dag vaak zo’n 5 tot 6 uur. Die tijd kan dan weer worden  besteed aan het volgen van onderwijs of aan andere nuttige taken zoals het genereren van een eigen inkomen.
Het beheer van de waterputten komt in handen van een lokaal comité dat verantwoordelijk wordt voor het onderhoud, de uitgifte en de financiën.

Mensenrechten
In de traditionele verhoudingen binnen de Samburu hebben vrouwen en kinderen een erg ondergeschikte positie. Hoewel de wetgeving in Kenia hun rechten inmiddels beter heeft geregeld is de praktijk nog vaak zeer ouderwets. Het uithuwelijken van jonge meisjes komt nog veelvuldig voor en de mannen zijn in het gezin vaak niet vies van lichamelijk geweld om hun zin door te drijven. Via de scholen en via voorlichtingsbijeenkomsten zorgt SEED Samburu dat er op dit soort terreinen andere inzichten gaan ontstaan. En met succes. Steeds vaker verzetten kinderen zich tegen het uithuwelijken omdat zij nu weten dat dit wettelijk verboden is.
Lilian is een voorbeeld van een meisje dat zich met moed tegen een door haar vader gedwongen huwelijk heeft verzet. Nadat haar vader voor haar een man had gevonden en haar had verteld dat zij aan hem zou worden uitgehuwelijkt is ze – als 13- jarig meisje – gevlucht. Door bemiddeling van SEED Samburu is ze inmiddels geplaatst op een internaat in de regio. Lilian is een krachtige persoonlijkheid die haar eigen toekomst wil bepalen. Ondanks deze heftige ervaring doet ze het op school erg goed. Daarmee is ze een voorbeeld voor andere kinderen.

Lilian heeft zich moedig en met succes verzet tegen uithuwelijking


En nog heel veel meer

SEED Samburu is op bijna alle terreinen van het leven en werken van de Samburu actief. Naast bovengenoemde voorbeelden regelt de organisatie ook transport voor de producten van en naar het gebied. Op die manier zorgt men ervoor dat de mensen hun maïs, hun handwerkproducten en hun vee naar de steden kunnen vervoeren waardoor ze wat geld kunnen verdienen.
Ook heeft SEED Samburu ervoor gezorgd dat recent de 1e voedselhulp naar het gebied kwam om de gezinnen die door de droogte het zwaarst zijn getroffen, te voorzien van eten en drinken.
Maar ook op andere terreinen treedt Lmausan en zijn organisatie vaak bemiddelend op.
Steeds is daarbij het uitgangspunt dat mensen zelf moeten leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. SEED staat immers voor empowerment, education en development.
Door zijn brede en belangeloze inzet heb ik Lmausan bij mijn afscheid de “Samburu Mandela” genoemd. Lmausan geeft zijn mensen op tal van terreinen hoop en perspectief. Onvermoeibaar zet hij zich voor hen in.

Steun
Terwijl Lmausan zich lokaal erg inzet is Miriam permanent bezig met de administratie, de verantwoording, de communicatie, het opstellen van projectplannen en het vinden van financiers. Ook werft zij sponsorouders die de kosten voor hun rekening willen nemen van de scholing van kinderen die wel willen en kunnen studeren, maar daarvoor de middelen niet hebben. Zoals Lilian bijvoorbeeld.
Daarnaast heeft zij de persoonlijke zorg op zich genomen voor vier kinderen die in hun eigen gezin nauwelijks een toekomst hadden.
SEED Samburu wordt o.a. gesteund door Edukans, een Nederlandse NGO die zich toelegt op scholing voor kinderen in ontwikkelingslanden. Miriam onderhoudt nauwe contacten met hen. Ook steeds meer particulieren en bedrijven ondersteunen SEED Samburu.
Voorbeelden als Lmausan, Miriam, Lilian en Gabriel laten zien dat er hoop is voor de Samburu, hoe moeilijk en barbaars de lokale omstandigheden vaak ook zijn.
SEED Samburu verdient daarom volop onze steun.

Willem Lageweg
Augustus 2011

Voor meer informatie zie  www.seedsamburu.com en www.edukans.nl

Bijdragen kunt u storten op de rekening van Stichting SEED Support NL in Soest: 113348533

Samburu National Reserve
Het Samburugebied is een stuk groter dan Nederland. Er wonen slechts ca 300.000 Samburu en een paar honderd duizend mensen van andere stammen in dit afgelegen berg- en savannelandschap.
Aan de rand van het gebied ligt een prachtig nationaal park, het Samburu National Reserve.

Dit wildreservaat van 165 km2 is bijzonder rijk aan allerlei dieren en vogels: van olifanten tot leeuwen, van cheetas tot luipaarden, van zebra’s in verschillende soorten tot de gerenuk en van nijlpaarden tot giraffen, enz. Een fantastisch gebied voor spannende safari’s waar de dieren van dichtbij bekeken kunnen worden.

Nog geen reacties.

Laat een reactie achter