Wereldtop

MVO 3.0 is volop onder ons. Zowel praktisch als conceptueel is er veel vernieuwing in MVO-land. Recente publicaties over de circulaire economie (Ellen Mac Arthur Foundation), zeronauts (John Elkington), schaarste (o.a. Club van Rome en KPMG), de rol van het recht (advocaat Cox en advocaat generaal bij de Hoge Raad Spier) geven allemaal geweldige impulsen aan een verdere verduurzaming van onze samenleving. Urgentie en ambitie zijn de sleutelwoorden in al deze publicaties. Niet alleen deze studies maar ook de praktijk schakelt over op een hoger tempo en meer ambitie. Bekend zijn de spectaculaire voorbeelden van multinationals als Unilever en DSM. Minder bekend maar zeker zo baanbrekend zijn vele voorbeelden in het MKB, zoals Turntoo, Van Houtum, Avantium, Ahrend en NPSP. Deze ontwikkeling is wereldwijd aan de gang, niet alleen in westerse landen maar even goed in opkomende economieën als Brazilië en China.

Tegelijkertijd tonen al deze rapporten aan dat er nog een enorm lange weg te gaan is. We staan pas aan het begin van een ontwikkeling naar een wereld waarin we echt in balans leven met wat goed en haalbaar is voor mens en aarde. Het barst nog van schadelijk, dom en zeer onduurzaam gedrag. Het is eigenlijk een schande dat zoveel instanties en bedrijven nog zo weinig doen op de weg naar een gezonde en duurzame samenleving. Zowel in het publieke domein als bij veel ondernemers is er nog veel te weinig gevoel voor urgentie. Dat is onbegrijpelijk. Hoe kan het toch dat al die rapporten en studies die zo overtuigend aantonen hoe belangrijk en hoe kansrijk duurzaamheid is, zo slecht worden gelezen of begrepen? Het zal ongetwijfeld te maken hebben met oude paradigma’s en gevestigde belangen. Belangrijker nog is de vraag hoe we hierin een breed gedragen doorbraak kunnen realiseren, om te beginnen in Nederland. Mijn mening is dat we naar een nationale ambitie moeten. Het Nederlandse bedrijfsleven wereldtop op het gebied van MVO, zou zo’n ambitie kunnen zijn. Zo’n ambitie doet recht aan zowel de economische noodzaak als aan de urgentie om zowel ecologisch als sociaal voor het beste te gaan. Als waar is dat duurzaamheid de enig juiste weg naar de toekomst is, dan moeten we in Nederland niet voor minder gaan. Nederland wereldtop op het gebied van MVO verenigt kapitaal, arbeid en het publieke domein achter een gemeenschappelijk doel. Er is geen ander onderwerp dat zoveel potentie heeft. Doen dus, wat mij betreft.

Deze column verscheen in het juni-juli nummer van P+, multimedium voor de praktijk van MVO

Nog geen reacties.

Laat een reactie achter