Nationale Duurzaamheidsambitie

De roep om een nationale duurzaamheidsambitie wordt met de dag sterker. In de deze week gepubliceerde Balans van onze Leefomgeving 2012 doet ook het Planbureau voor de Leefomgeving een appel op beleidsmakers om met een ambitieuze lange termijn agenda te komen. Het planbureau wil vooral voor de onderdelen klimaat/energie en biodiversiteit een consistente lange termijn agenda die alle betrokkenen – bedrijven, investeerders en burgers – houvast en richting geeft. Ook deelnemers aan de Young Leadership Challenge van Nudge deden recent concrete suggesties. MVO Nederland pleit al langer voor een dergelijke nationale agenda. Met zo’n breed gedragen pleidooi zou het voor Haagse politici toch niet moeilijk moeten zijn om met een ambitieus politiek antwoord te komen.

Deze column verscheen op 27 september in de nieuwsbrief van MVO Nederland.

Nog geen reacties.

Laat een reactie achter