Grote toekomst voor MVO

Er zijn mensen die het einde van MVO voorspellen. De argumentatie daarvoor is inconsistent en mager. Ik denk dat MVO een geweldige toekomst voor zich heeft. Er is immers geen realistisch alternatief voor het denken in meervoudige waardecreatie, zoals MVO in de kern moet worden beschouwd. De opmars van het concept van meervoudige waardecreatie op de terreinen people, planet en profit is niet meer te stuiten. Zeker, het kan en moet sneller, ambitieuzer en radicaler. Met Ambitie 2020 helpt MVO Nederland bij deze versnelling. MVO, mits goed geïnterpreteerd, heeft nog een grote toekomst voor de boeg. Steeds meer bedrijven laten dat ook zien. Alle reden voor optimisme dus.

Deze column verscheen in de MVO Nederland nieuwsbrief van 20-02-’14

Nog geen reacties.

Laat een reactie achter