Wereldvoorbeeld in duurzame handel

Nederland is een van de meest succesvolle handelsnaties in de wereld. Heel veel grondstoffen en producten gaan via Nederland van producenten in het ene deel van de wereld naar consumenten in andere delen van de wereld. Bij al deze producten zijn vaak grote sociale en milieuvraagstukken in het geding. Om met succes bij te dragen aan een lagere footprint en betere levensstandaarden is koppeling van MVO aan internationale handel een strategisch belangrijke keuze. Nederland loopt op dit terrein mondiaal voorop. Organisaties als IDH, BoP Inc en MVO Nederland spelen hier met steun van de overheid een belangrijke rol. Een rol om trots op te zijn.

Deze column verscheen in de MVO Nederland nieuwsbrief van 03-04-’14

Nog geen reacties.

Laat een reactie achter