Het wordt druk in de MVO polder

Het wordt steeds drukker in ‘de polder’ van organisaties die bedrijven willen bijstaan bij het versnellen en borgen van MVO en duurzaamheid. Dat is op zich een goed teken. Het toont dat duurzaamheid en MVO zich steeds verder ontwikkelen tot een domein met allerlei specialisaties en niches. Voorbeelden hiervan zijn de circulaire economie met organisaties als Circle Economy en de stichting Circulaire Economie, sociaal ondernemerschap met de stichting Social Enterprise, het waarderen en monetariseren van duurzaamheid waar Trueprice en De Vergeten Oplossing exponenten van zijn en het verduurzamen van internationale handelsrelaties waar IDHeen belangrijke exponent van is. Daarnaast spelen Global Compact, De Groene Zaak, Dutch Sustainable Growth Coalition, Urgenda, BoP InnovationLab, De Normaalste Zaak en een snel groeiend aantal NGO’s ook een rol bij het faciliteren en activeren van bedrijven. En ten slotte worden mainstreamorganisaties als VNO-NCW en tal van brancheorganisaties steeds actiever op dit terrein. Nogmaals, op zich een goede zaak.

Maar er is ook een andere kant. Elke organisatie knokt voor de eigen boodschap, voor de eigen financiering en voor de eigen profilering. Aan de kant van de financiers en bij de doelgroep van hun activiteiten ontstaat de groeiende vraag hoe het een zich tot het ander verhoudt, of er wel wordt samen gewerkt en of samengaan niet tot meer impact of lagere kosten zou leiden. Bij een aantal van de hiervoor genoemde initiatieven is de overheid een belangrijke financier. Terecht stelt de overheid bij het honoreren van financieringsaanvragen steeds vaker de eis dat er met vergelijkbare of complementaire organisaties wordt samengewerkt. En bij bedrijven hoor je steeds vaker de vraag: van wie moet ik nou lid worden en wat hebben al die clubs mij eigenlijk te bieden?

Deze vragen zijn terecht. Zij dwingen de MVO organisaties tot scherpere keuzes, tot meer samenwerking en tot een onderling afgestemde agenda die leidt tot meer impact. Want laten we eerlijk zijn: we zijn goed bezig maar de people-planet-profit vraagstukken zijn enorm. En de impact op overheidsbeleid en de implementatie bij bedrijven is, alle goede bedoelingen ten spijt, nog steeds zeer beperkt.

Hoog tijd dus voor bezinning in de besturen van genoemde organisaties. MVO Nederland maakt dit onderwerp in de komende tijd tot een van onze belangrijkste beleidsvragen. Hoe en met wie kunnen we intensiever samenwerken, waar laten we kansen liggen, wat moet er anders? Mocht u suggesties hebben dan horen we die graag.

Nog geen reacties.

Laat een reactie achter