Over Willem Lageweg

Als directeur van MVO Nederland kom ik veelvuldig in aanraking met inspirerende mensen, ideeën en initiatieven. Ook word ik geregeld gevraagd de visie van MVO Nederland weer te geven in een column of ingezonden stuk. Deze publicaties vindt u verzameld in dit blog. In dit blog reserveer ik ook nadrukkelijk de ruimte om op persoonlijke titel te communiceren over zaken die mij aan het hart gaan. Daarbij probeer ik de relevantie voor een MVO-geïnteresseerd publiek scherp in de gaten te houden. Graag hoor ik van u of u vindt dat dat lukt.

Met vriendelijke groet,

Willem Lageweg
MVO Nederland

 


Inspiratie, visie,  ambitie en CV Willem Lageweg

Als boerenzoon heb ik vanouds een sterke binding met buiten, met het leven en met de natuur. Ik kom uit een familie waar eigen verantwoordelijkheid en samen werken vanzelfsprekende begrippen zijn. Mijn vader en grootvader waren beiden actief in agrarische coöperaties en organisaties. Daarnaast was mijn grootvader in mijn geboortegebied een pionier op het gebied van maatschappelijke zorg.

Verantwoordelijkheid

Vanuit deze herkomst heeft het rapport van de Club van Rome (1972) mij aan het denken gezet over de toekomst van onze planeet en onze mensheid. Mijn jeugd en dit soort publicaties hebben mij geleerd dat mensen een grote verantwoordelijkheid en tegelijkertijd veel kwaliteiten hebben om de leefbaarheid en het welzijn op aarde te dienen.

Persoonlijke keuzes

Die overtuiging betrek ik ook op mijn eigen keuzes in het leven, zowel in privé als zakelijk.  Zakelijk heb ik hier vorm aan gegeven via banen bij de koepel van agrarische coöperaties (NCR), Rabobank Nederland en MVO Nederland. In privé geef ik aan deze levensovertuiging invulling via een milieu- en mensbewuste manier van leven en via nevenfuncties die gericht zijn op maatschappelijke en ontwikkelingsvraagstukken.  ‘Be the change you want to see in the World’, de gevleugelde uitspraak van Gandhi is dan ook mijn persoonlijke levensmotto.

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)  is voor mij een zeer inspirerend concept waarvan ik dagelijks merk dat dit het beste in mensen boven brengt. Ik geloof in de kracht van bedrijven om de wereld mooier en duurzamer te maken. People, planet en profit zijn een drie-eenheid die de basis vormt voor een duurzame en veerkrachtige samenleving. Daarbij gaat het steeds meer om meervoudige en gelijktijdige vernieuwing op alle terreinen. Daarom noem ik MVO tegenwoordig Meervoudig Vernieuwend Ondernemen.

Ambitie

Het is mijn persoonlijke ambitie eraan bij te dragen dat Nederland op het gebied van MVO en duurzaamheid tot de wereldtop behoort. Nederland wereldvoorbeeld van een circulaire en inclusieve economie is dan ook het doel waarnaar mijn organisatie streeft . De ingrediënten hiervoor zijn ruim aanwezig. Het komt er nu op aan dat we onze ambities verenigen en dat we de lat een stuk hoger gaan leggen. Tal van koplopers laten zien dat hoge ambities zowel economisch als maatschappelijk lonen. Dat is een uitstekende basis om nu over een breed front te gaan versnellen. Met alles wat ik in mij heb – veel ervaring, veel energie en een groot netwerk – wil ik hier een zo groot mogelijke steen aan bijdragen.

CV

1975 Nationale Coöperatieve Raad

1982 Rabobank Nederland (achtereenvolgens directeur Communicatie; directeur Coöperatie; projectdirecteur Grote Stedenbeleid)

2006 MVO Nederland

Nevenfuncties

Voorzitter Women on Wings

Lid raad van toezicht Forum

Lid SER Commissie internationaal MVO

Jurylid van diverse MVO prijzen (o.a. Koning Willem 1 Plaquette; Transparantiebenchmark EZ en VBDO ketenaward)

Ambassadeur/adviseur SEED Samburu in Kenia

Ambassadeur/adviseur Dutch Water Ltd in Kenia

Ambassadeur/adviseur Fleckvieh Genetics in Kenia

 

Januari 2014