Grote bedrijven hebben extra verantwoordelijkheden

In Trouw van 23 april betoogt Rob Mulder dat grote bedrijven hun leveranciers te traag betalen en daardoor veel mkb’ers en zzp’ers in financiële problemen brengen. Ook spoort hij MVO Nederland aan hierin actie te nemen. MVO Nederland herkent deze klachten en is bereid de handschoen op te nemen.

Vorig jaar november heb ik dit onderwerp in de nieuwsbrief van MVO Nederland reeds zeer duidelijk aan de orde gesteld. Ik betoogde toen dat het verlengen van betalingstermijnen en het eenzijdig en achteraf bijstellen van inkooptarieven maatschappelijk onverantwoord is. Verantwoorde betalingscondities dienen bij elke onderneming vanzelfsprekend te zijn. Daar zou geen MVO beleid voor nodig moeten zijn, was mijn boodschap.

Ik begrijp dat bedrijven door slechte economische omstandigheden en een harde concurrentiestrijd overal op proberen te bezuinigen. Doen ze dat niet dan komen ze in de problemen. Die logica kan niemand tegen spreken.

Echter, in de 21e eeuw is maatschappelijk verantwoord ondernemen de nieuwe norm in het zaken doen. Geen fatsoenlijk bedrijf kan zich daaraan onttrekken. Dat geldt in het bijzonder voor grote bedrijven. Door hun omvang en invloed hebben zij – meer dan kleine bedrijven – een maatschappelijke voorbeeldfunctie te vervullen. With great power comes great responsibility is daarom in MVO kringen een algemeen aanvaarde stelregel.

Het MVO manifest dat bedrijven ondertekenen als zij zich bij MVO Nederland aansluiten heeft als hoofdboodschap: be the change you want to see in the world. Daarmee roepen wij bedrijven op een voorbeeld te willen zijn van de verandering die wij als MVO Nederland nastreven. Bij die verandering behoort ook het vermijden van oneigenlijk machtsmisbruik en het bevorderen van eerlijk zaken doen.

Van de ruim 2000 bij MVO Nederland aangesloten bedrijven behoren er ruim 150 tot de categorie grootbedrijf (>500 medewerkers). Wij hebben geen aanwijzingen dat het onverantwoorde betaalgedrag bij de bij ons aangesloten ondernemingen een veel voorkomend probleem is. Toch vinden wij in de signalen vanuit het MKB voldoende aanleiding om de bij MVO Nederland aangesloten grote bedrijven te gaan benaderen met de vraag hier extra aandacht aan te besteden. Dat kan op verschillende manieren. Enerzijds door hierover in de leveringsvoorwaarden voor zichzelf duidelijke gedragsnormen vast te leggen. Anderzijds door meer dan tot nu toe met leveranciers en vooral ook kleine leveranciers te overleggen hoe aan de toenemende prijsdruk kan worden tegemoet gekomen op een manier dat alle betrokkenen deze lasten op een eerlijke manier verdelen. Daar kan o.a. bij horen dat lagere inkooptarieven worden vergezeld van contracten met een langere looptijd. De inkomenszekerheid voor de leveranciers wordt hierdoor voor een langere periode gewaarborgd. Voort zullen wij met de beroepsorganisatie voor inkopers, de NEVI, overleggen hoe wij dit onderwerp bij hun achterban kunnen agenderen. Gelukkig zijn er op sectorniveau inmiddels al goede praktijkvoorbeelden. De code verantwoord marktgedrag in de schoonmaaksector, waaraan MVO Nederland heeft meegewerkt, laat zien dat over verantwoord inkopen goede afspraken te maken zijn.

Dit alles neemt niet weg dat op tijd betalen en het respecteren van contractueel vastgelegde condities zo vanzelfsprekend is dat dit bij elk bedrijf geen enkel punt van discussie zou mogen zijn.

 

Deze ingezonde brief is op 25 april 2014 geplaatst op de opiniepagina van Trouw

Één reactie op “Grote bedrijven hebben extra verantwoordelijkheden”

 1. Paul Kokke
  1 mei 2014 bij 14:26 #

  Geachte heer Lageweg,

  Uw artikel is prima, als oud DGA, bedrijf aan mijn zoon verkocht sta ik regelmatig MKB bedrijven bij.en ontmoet de afpersings methodes van de grote bedrijven. Naar buiten toe doen ze zich onterecht netjes voor.
  Wat ik van MVO verwacht, dat bedrijven die op jullie lijst staan ook getoest wordenm op maarschappelijk verantwoord betalen en niet op wij hebben afspraken gemaakt met onze leveranciers. VNONCW heb ik al vaak gevraagt om een internet register te openen waarop bedrijven geheel vrijwillig kunnen kenbaar maken wat hu betalingstermijn is. Durven ze niet aan, logisch het grootbedrijf is het bestuur .
  Ik heb een dossier van 5 cm met brieven die ik over de crediet crisis en dit onderwerp inmiddels de laatste 6 jaar heb geschreven.
  Gaarne bereid meer info te verschaffen.
  Met vriendelijke groet Paul Kokke

  P.S. Mijn zoon en ook mijn schoonzoon hebben beiden een gezond bedrijf zonder bank en hebben van mij geleerd dei grote brutale klanten buiten te zetten. Zelf heb ik in 1999 één miljoen gulden jaaromzet, al 13 jaar, aan Philips buiten gezet. We moesten zogenaamd meedenken en mochten niets meer verdienen, het heft Philips veel geld gekost, na één jaar wilden ze het weer graag bij ons onderbrengen, maar vooraf had ik de arogante inkoper gewaarschuwd; Je hoeft straks niet terug te komen. Overigens zijn er andere Philips fabrieken waar we nog steeds goed zaken mee doen, maar voor kleiner bedragen. buiten gezet23

Laat een reactie achter