Tag archieven: MVO

Inspireren en verbinden in de zorg

Inspireren, verbinden en versterken. Dat is wat MVO Nederland over een breed front te bieden heeft. Vaak doen we dat op sectorniveau of cross-sectoraal. Een mooi voorbeeld hiervan is ons werk in de sector zorg. Daar inspireren en verbinden we …

Lees meer

Grote bedrijven hebben extra verantwoordelijkheden

In Trouw van 23 april betoogt Rob Mulder dat grote bedrijven hun leveranciers te traag betalen en daardoor veel mkb’ers en zzp’ers in financiële problemen brengen. Ook spoort hij MVO Nederland aan hierin actie te nemen. MVO Nederland herkent deze …

Lees meer

Effect van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds beter gemeten

Bij MVO gaat het om de core business van bedrijven en niet alleen om filantropie

Onderzoeker Kellie Liket schrijft in het FD van 3 april dat de effecten van verantwoord ondernemen slecht worden gemeten en onduidelijk zijn. Mijn stelling is …

Lees meer

Jongeren aan de Macht!

Duurzaamheid gaat over de toekomst en dus over jongeren. De tijd is al lang voorbij dat je over jongeren praat zonder dat zij mee aan tafel zitten. Toch zijn ze bij duurzaamheidsdiscussies vaak ondervertegenwoordigd of zelfs helemaal afwezig. Om hier …

Lees meer

Mensenwerk

In deze nieuwsbrief besteden we extra aandacht aan een aantal ‘people’ onderwerpen uit de MVO agenda. Nog te vaak krijgt die kant van MVO te weinig aandacht. Ik wil het nog wel eens heel krachtig zeggen: zonder voldoende focus op …

Lees meer

Grote toekomst voor MVO

Er zijn mensen die het einde van MVO voorspellen. De argumentatie daarvoor is inconsistent en mager. Ik denk dat MVO een geweldige toekomst voor zich heeft. Er is immers geen realistisch alternatief voor het denken in meervoudige waardecreatie, zoals MVO …

Lees meer