MVO-uitdagingen in Nederland

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is in het Nederlandse bedrijfsleven bezig aan een onstuitbare opmars. Vooral de groeiende groep koplopers laat zien dat MVO leidt tot veel innovatie. Uit peilingen onder de partners van MVO Nederland blijkt dat bedrijven die al wat langer met MVO bezig zijn over het algemeen ook betere resultaten boeken dan hun sectorgenoten. Het aantal bedrijven dat zich bij MVO Nederland aansluit groeit met ca 50 per maand en bedraagt inmiddels ca 1500. MVO Nederland ondersteunt deze bedrijven met kennis en stimuleert de onderlinge kennisuitwisseling (zie www.mvonederland.nl).

 

Kinderschoenen

Ondanks deze groei staat MVO nog maar in de kinderschoenen als je kijkt naar de enorme duurzaamheidsuitdagingen op zowel people als planet gebied.

We weten dat we mondiaal ieder jaar 40% meer gebruiken dan de aarde jaarlijks voortbrengt. Onze “footprint” moet dus drastisch omlaag. Ook de sterk oplopende schaarstes van energie, water, grondstoffen en mineralen dwingen tot een veel duurzamere manier van produceren. Dat betekent enorme uitdagingen op het gebied van duurzame innovatie, ketenverantwoordelijkheid en materialen-, water- en energiereductie.

Ook op sociaal gebied hebben we nog een ambitieuze agenda voor de boeg. Denk aan het belang van nieuw leiderschap, sociale innovatie en arbeidsparticipatie voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Steeds duidelijk wordt dat echte duurzaamheidswinst pas kan worden gerealiseerd als MVO in de onderneming van hoog tot laag serieus wordt genomen. Om die reden is leiderschap een doorslaggevende factor om in de toekomst echt het verschil te kunnen maken.

Naar schatting is ongeveer 10% van de Nederlandse bedrijven bezig met een min of meer systematische implementatie van MVO in alle bedrijfsactiviteiten van de onderneming. Een grotere groep pakt MVO minder systematisch en meer partieel aan. In het ene geval staat een modern personeelsbeleid voorop, in het andere geval gaat de aandacht vooral uit naar energiebesparing of de ontwikkeling van duurzame producten.

.

Overheid

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse overheid een stimulerende rol gespeeld op het gebied van MVO. Een voorbeeld daarvan is de oprichting van MVO Nederland die gedurende de eerste jaren van haar bestaan volledig door de overheid is gefinancierd. Nog steeds is de overheid een pleitbezorger van MVO. Echter, door de bezuinigingen en door andere prioriteiten wordt MVO tegenwoordig steeds meer aan de markt over gelaten.

 

Conclusie

MVO is bij het Nederlandse bedrijfsleven een steeds vanzelfsprekender zaak geworden. De dynamiek heeft niet geleden onder de recente recessie. Daarmee wordt MVO steeds meer de standaard voor ondernemen in de 21e eeuw.

Dit artikel verscheen in april 2011 in het magazine van MVO Vlaanderen

Nog geen reacties.

Laat een reactie achter