Nieuwe MVO-krachtenbundeling

In onze vorige nieuwsbrief kon ik al melding maken van een brede MVO-krachtenbundeling op het gebied van de circulaire economie, nu kan ik aankondigen dat De Groene Zaak en MVO Nederland de samenwerking gaan intensiveren.

In de afgelopen maanden werkten we al samen op thema’s als duurzaam inkopen door de overheid, circulaire economie en Ambitie 2020. In de komende periode intensiveren we deze krachtenbundeling om onze partners en leden nog beter te ondersteunen met kennis en een grotere invloed op beleid en markttransities. Onze gezamenlijke ambitie is MVO en duurzaamheid in ons land in de hoogst mogelijke versnelling te brengen. Na de zomer hoort u hier meer over.

Deze column verscheen in de MVO Nederland nieuwsbrief van 19-06-’14

Nog geen reacties.

Laat een reactie achter