Spoorsector duurzame koploper

Namens alle spoorbedrijven hebben NS en VIVENS onlangs een contract gesloten met Eneco om de treinen in 2018 volledig op nieuwe groene stroom te kunnen laten rijden. Het contract kwam tot stand via een innovatieve aanbesteding waarbij de markt tot het maximale werd uitgedaagd duurzaam te leveren.

Het resultaat is een geweldig voorbeeld van een coproductie tussen vrager, aanbieders, NGO’s en kennisinstellingen die samen tot zeer hoge MVO-ambities komen.MVO Nederland gaat met NS andere sectoren en bedrijven uitnodigen om dit voorbeeld te volgen. De actie past precies in wat wij beogen met Ambitie 2020: Nederland positioneren als wereldvoorbeeld van een circulaire en inclusieve economie.

Deze column verscheen in de MVO Nederland nieuwsbrief van 03-07-’14

Nog geen reacties.

Laat een reactie achter