Wat moeten we met MVO?

De term MVO is inmiddels zo’n jaar of 15 in gebruik. De vraag dient zich aan of de woorden maatschappelijk verantwoord ondernemen nog wel de lading dekken van wat we tegenwoordig van bedrijven verwachten.

Destijds werd maatschappelijk verantwoord ondernemen gezien als ondernemen dat de samenleving iets extra’s brengt. MVO stond voor bedrijven die bereid zijn meer verantwoordelijkheid te nemen dan waartoe de wet hen verplicht. Hoewel de SER in haar MVO advies in 2000 al wees op meervoudige waardecreatie als centrale gedachte achter MVO, kan niet worden ontkend dat MVO de afgelopen jaren door velen vooral is geïnterpreteerd als een moreel concept. Als een concept dat bedrijven moreel verplicht verantwoordelijkheid te nemen voor de effecten van hun handelen.

MVO op deze manier geïnterpreteerd is inmiddels de minimum norm voor ondernemen geworden. Hoewel helaas nog te veel bedrijven dat niet begrijpen zou je In dat licht de term MVO kunnen afschaffen. Elke onderneming wordt geacht maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Maar er is rond MVO ook een andere dynamiek. Dynamiek rond wat de SER destijds meervoudige waardecreatie noemde. In die optiek gaat het om gelijktijdige waardecreatie op de terreinen people, planet en profit. Het gaat om meervoudige innovatie in de kernprocessen van bedrijven. Het gaat om producten en processen die aan mensen en de aarde waarde toevoegen in plaats van hen uit te buiten. Om businessmodellen waarin sprake is van een eerlijke en transparante verdeling van kosten, baten en risico’s.

In deze benadering spreken we niet meer van bedrijven die rekening moeten houden met de effecten van hun handelen. Dat is het vanzelfsprekende minimum. Nee, het gaat om bedrijven die grote maatschappelijke en milieuvraagstukken vertalen in kansen. Kansen voor het sluiten van kringlopen en het reduceren van de ecologische voetafdruk. Kansen voor het benutten van ieders talent. Kansen voor een grotere en meervoudige toegevoegde waarde. Gelijktijdige toegevoegde waarde voor mens, milieu en bedrijf. Op die manier krijgt MVO een veel ambitieuzere lading. MVO wordt Meervoudig Vernieuwend Ondernemen of Meervoudig Vernieuwen met Optimisme.

Wat mij betreft hoeven we de letters MVO daarom niet af te schaffen. Veel bedrijven zien daar het nut niet van in en het zou vooral een semantische discussie opleveren. Beter is het begrip MVO veel ambitieuzer te gaan laden en permanent te gaan associëren met Meervoudige Vernieuwing. Met kansen en ambitie.

Dat is waar MVO Nederland voor staat. En dat is wat wij beogen met het meerjarenprogramma Ambitie 2020 dat ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan op 30 januari is gelanceerd.

Deze column verscheen eerder in de P+ van februari 2014.

Nog geen reacties.

Laat een reactie achter